Zadania pomocy nauczyciela i nauczyciela wspomagającego
Odpowiada
03.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Do przedszkola uczęszcza dziecko z autyzmem. Chłopiec nie potrafi korzystać z toalety. W przypadku gdy zrobi siku w majtki kogo obowiązkiem jest go przebranie? Nauczyciela wspomagającego czy pomocy nauczyciela?

Odpowiedź:

Moim zdaniem pomocy nauczyciela. Przepisy nie precyzują zakresu czynności pomocy nauczyciela. To w zasadzie powinno też zależeć od treści orzeczenia. Dlatego jego wyznaczenie jest rolą dyrektora. W praktyce jednak do zadań takiego pracownika należy spełnianie czynności obsługowych względem dziecka np. pomoc w korzystaniu z toalety, organizowanie wypoczynku, udział w spacerach i wycieczkach. Natomiast nauczyciela wspomagającego zatrudnia się dodatkowo jako nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna:

  • 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1309).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz