Kwalifikacje do pracy w Polsce na stanowisku nauczyciela
Odpowiada
08.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy osoba, która posiada wyksztalcenie w innym kraju ( USA), BA in Psychology, może nauczać języka angielskiego w Polsce po przebyciu kursu pedagogicznego?

Odpowiedź:

Kwalifikacje należy oceniać przez pryzmaty rozporządzenia o kwalifikacjach. Rozumiem, że pytanie dotyczy nauczania języka angielskiego w szkole  polskiej. W szkole może być zatrudniony nauczyciel nie będący obywatelem polskim wtedy, gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania w szkole, przede wszystkim jednak na stanowisku nauczyciela języka obcego - w tym przypadku języka rosyjskiego. Zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim wymaga zgody organu prowadzącego tę szkołę. Stosunek pracy z nauczycielem nie będącym obywatelem polskim, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w ustawie - Karta Nauczyciela (§ 2 i § 3 rozporządzenia z 30 października 1992 r.).

Jeżeli chodzi o kwalifikacje nauczycieli są takie same dla obcokrajowców, jak dla obywateli polskich. Zatem kwalifikacje kandydata na nauczyciela należy oceniać z punktu widzenia rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289),
  • 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi (Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 432).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz