Zmiana nazwiska nauczyciela
Odpowiada
01.06.2011
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące awansu zawodowego. Skończyłam staż na nauczyciela mianowanego.

Otrzymałam pozytywną ocenę dorobku zawodowego i chcę złożyć wszystkie dokumenty do organu prowadzącego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe mam na nazwisko panieńskie, a ocenę dorobku mam już na obecne nazwisko. W związku z tym czy muszę składać razem z dokumentacją jakiś dokument świadczący o zmianie nazwiska (np. akt ślubu)?

ODPOWIEDŹ

Dokumenty złożone do organu prowadzącego celem wszczęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego określone są przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.).

W przypadku zmiany nazwiska nauczyciela należy dołączyć dokument w postaci pisemnego oświadczenia opatrzonego podpisem – takie oświadczenie nauczyciela jest wystarczającą formą aktualizacji danych osobowych. Trzeba przy tym pamiętać, że organ prowadzący (także pracodawca) ma prawo żądać dokumentów potwierdzających dostarczone mu dane (por. art. 221 § 3 K. p.). Pracownik powinien więc być przygotowany, aby na życzenie przedstawić na przykład akt ślubu czy aktualny dowód osobisty.

Uzasadnienie:

Zmiana danych osobowych pracownika, która w wielu przypadkach jest bezpośrednim następstwem zawarcia związku małżeńskiego ma istotne znaczenie dla stosunku pracy. Stosownie do art. 221 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od zatrudnionego danych osobowych, które obejmują: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Obowiązek udostępnienia pracodawcy powyższych danych obejmuje także konieczność ich aktualizacji. Jeżeli więc w konsekwencji ślubu doszło do zmiany danych osobowych pracownika (np. nazwiska czy adresu zamieszkania), to jest on zobligowany do poinformowania o tym fakcie przełożonego. Wystarczającą formą powiadomienia jest tu oświadczenie opatrzone podpisem. Trzeba przy tym pamiętać, że pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających dostarczone mu dane (por. art. 221 § 3 K.p.). Pracownik powinien być więc przygotowany, aby na życzenie przedstawić na przykład akt ślubu czy aktualny dowód osobisty.Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia tych zmian w ZUS, PZU. Pozostałe dane zawarte w umowie o pracę nie podlegają zmianie. Umowa o pracę zawierana była w określonym dniu. W odniesieniu do tego dnia były ujmowane w umowie dane pracownika, czyli nazwisko oraz adres zamieszkania. W aktach pracowniczych powinno zostać złożone oświadczenie o zmianie nazwiska oraz zmianie adresu zamieszkania pracownika.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.);

  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz