Utrata kwalifikacji
Odpowiada
10.07.2009PYTANIECzy uzyskane przez mnie uprawnienia nie wygasły?


Nauczycielskie kolegium języka niemieckiego ukończyłam w 1993 r. W 2003 r. zrobiłam dyplom w zakresie filologii germańskiej po nauczycielskim kolegium językowym. Po ukończeniu uczelni nigdy nie pracowałam jako nauczycielka. Czy w związku z tym mogłabym obecnie starać się o podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela?
ODPOWIEDŹObecne przepisy Karty Nauczyciela, jak też innych aktów prawnych nie przewidują utraty kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przypadku niepodjęcia pracy w określonym czasie, jak również przerw w wykonywaniu zawodu. Jeżeli spełnia Pani wymagania kwalifikacyjne, a z tego co Pani napisała wynika, że tak jest (zakładam, że przygotowanie pedagogiczne również Pani posiada), to może się Pani starać o podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz