Rekompensata za warunki szkodliwe
Odpowiada
18.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Jestem nauczycielką od 1993 roku. W 2019 ukończyłam 60 lat i zamierzam przejść na emeryturę. Do 2008 przez 3 lata pracowałam w dwóch szkołach, łącznie miałam etat. Czy należy mi się rekompensata do emerytury?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli spełnia Pani warunek posiadania przed 2009 r. 15 lat pracy w warunkach szczególnych, ale nie nabył prawa do emerytury pomostowej. Rekompensata przysługuje w formie rekompensata, w formie dodatku do kapitału początkowego.

Uzasadnienie:

Rekompensata stanowi odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej (art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych). Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat. Jednak rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych).

Oznacza to, że warunkami uzyskania rekompensaty są:

  • utrata przez ubezpieczonego możliwości przejścia na emeryturę (tzw. wcześniejszą) w związku z wygaśnięciem po 31 grudnia 2008 r. – w stosunku do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. – podstawy prawnej przewidującej takie uprawnienie,
  • niespełnienie przez ubezpieczonego warunków uprawniających go do emerytury pomostowej,
  • posiadanie przez ubezpieczonego co najmniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • nieuzyskanie przez ubezpieczonego prawa do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

Jeżeli chodzi o tą ostatnią przesłankę, w orzecznictwie precyzuje się, że jedynie nabycie prawa do wcześniejszej emerytury stanowi przesłankę negatywną przyznania prawa do rekompensaty. Natomiast uzyskanie prawa do emerytury na zasadach ogólnych nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia do rekompensaty (sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 17 grudnia 2015 r., III AUa 717/15).

Tutaj można zapoznać się z interpelacją poselską w tej sprawie:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFGHED

 

Proszę ostatecznie potwierdzić prawo do rekompensaty w ZUS.

 

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 5, art. 21, art. 23 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1924).

Dariusz Skrzyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz