Okienka dla uczniów
Odpowiada
22.03.2010

PYTANIE

Moja córka chodzi do szóstej klasy. W przekazanym nam planie lekcji, w jeden dzień córka idzie do szkoły na godz.8.00, kończy lekcje o 13.30,następnie ma trzy okienka i ma wrócić do szkoły na godz.16 na lekcje w-fu.


Jednocześnie nauczycielka poinformowała uczniów ,że musza uważać na siebie ,ponieważ szkoła nie ponosi odpowiedzialność za dzieci w czasie trwania okienek. Czy dzieci mogą mieć w planie okienka i jaka jest podstawa prawna określająca sposób układania planu lekcji. Wiem ,że nauczyciele mogą mieć okienka ale czy dotyczy to dzieci.

ODPOWIEDŹ

Zasady tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów (czyli planu lekcji) określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

Zgodnie z § 2 dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Z kolei § 4 mówi, iż jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się:

1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;

3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

Żaden z punktów rozporządzenia nie mówi o jakiejkolwiek możliwości wprowadzenia do planu poszczególnych klas tzw. okienek dla uczniów, aczkolwiek jeśli w rozporządzeniu nie ma o tym mowy, wysnuć można wniosek, że jest do dozwolone. Z tym, że biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ze strony szkoły opieki uczniom, dąży się generalnie do stanu takiego, aby uczniowie nie mieli wolnych godzin pomiędzy lekcjami.

Ponadto ułożony plan podlega sprawdzeniu przez wizytatora kuratorium oświaty, który odwiedza szkołę po rozpoczęciu roku szkolnego i który może zalecić zmiany w planie, gdy np. przedmioty ścisłe są bezpośrednio po sobie; podobne prawo ma sanepid, aczkolwiek przedstawiciele tej instytucji plan sprawdzają przy okazji kontroli ogólnej szkoły, co zdarza się w bardzo różnych porach roku szkolnego.

Reprezentująca ogół rodziców rada rodziców lub rodzice danej klasy mogą zgłosić swoje uwagi do planu, jednak nie mają one siły sprawczej odnośnie zmiany planu, o ile oczywiście plan jest zgodny z obowiązującymi, a przedstawionymi powyżej zasadami. W opisanej sytuacji rodzice mają pełne prawo zgłosić uwagi do planu, który zawiera trzy okienka, a dyrektor nie ma żadnego logicznego wyjaśnienia do odmowy wprowadzenia poprawek likwidujących uczniowskie okienka.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz