Odwołanie od braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego
Odpowiada
29.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Szanowni Państwo, kontaktuję się odnośnie zapytania oraz porady czy jest jakaś  szansa na to, aby ponownie uczestniczyć w egzaminie nadającego stopień nauczyciela kontraktowego. Chciałabym przestawić na wstępie krótko moją sytuację. 01.09.2021 r rozpoczęłam w poprzedniej placówce staż na nauczyciela kontraktowego - placówka publiczna działająca na zasadach prywatnych dla nauczycieli. Awans trwał 9 miesięcy, zakończył się w maju 2022r. Wszystkie obowiązki powierzone mi w trakcie odbywania stażu wykonywałam sumiennie z ogromnym zaangażowaniem. Uzyskałam pozytywną opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela z ogólną oceną wyróżniającą od rady rodziców. Moja ocena dorobku zawodowego została oceniona pozytywnie za cały okres stażu przez Panią Dyrektor. Egzamin odbył się 23.08.2022. Niestety komisja egzaminacyjna po przebytej rozmowie postanowiła nie nadać mi stopnia nauczyciela kontraktowego mimo, że odpowiedziałam na praktycznie wszystkie pytania. Ważnym elementem, który chciałabym podkreślić jest fakt kiedy złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed moim egzaminem z wielu przyczyn które nie były akceptowalne przeze mnie zdarzenia w miejscu pracy i chęci podjęcia pracy w nowym miejscu. Obecnie pracuje w przeszkolu państwowym. Moje koleżanki, które odbywały rozmowy tego samego dnia otrzymały tytuł nauczyciela kontraktowego. Uważam, że zostałam potraktowana niesprawiedliwe w powyższej sytuacji. Czy jest coś co mogłabym zrobić, aby zmienić wydaną decyzję? 

Odpowiedź:

W przypadku niespełniania warunków do otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego (np. nauczyciel nie uzyskał akceptacji komisjami kwalifikacyjnej) dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel ma prawo do wniesienia odwołania do organu podanego w decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia jej odebrania. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach awansu zawodowego na drugim etapie w stosunku do dyrektora szkoły jest organ prowadzący. Dlatego też odwołanie od decyzji dyrektora wnosi się za pośrednictwem organu pierwszej instancji, a więc adresuje się je do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a doręcza dyrektorowi szkoły. Odwołanie można wnieść w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • 9b ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz