Ochrona przedemerytalna nauczyciela przedszkola
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, nauczycielem mianowanym. Mam 57 lat .Jestem zatrudniona na umowie o pracę na czas nieokreślony, w pełnym etacie . Czy jestem w tzw\" okresie ochronnym \" przed ewentualnym zwolnieniem przed osiągnięciem wieku emerytalnego?.

Odpowiedź:

Tak.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 Kodeks pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Skoro jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o prace to ochrona przedemerytalna Pani przysługuje. W ocenie Sądu Najwyższego ochrona przedemerytalna nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania (wyrok Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2012 r., II PK 3/12).

Jeżeli przedszkole zatrudnia jednak co najmniej 20 pracowników również nie można zwolnić nauczyciela, ale dopuszczalne jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające), jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwe dalsze zatrudnienie nauczyciela na dotychczasowych warunkach (art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z 13 marca 2003 r.). Należy jednak pamiętać, że jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje, do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy (art. 5 ust. 6 ww. ustawy).

Podstawa prawna:

  • 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 1320),
  • 5 ust. 5 pkt 1, ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1969).

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz