Kwalifikacje do nauczania j. niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczyciel mianowanym z biologii i języka niemieckiego zatrudnionym przez mianowanie . Posiadam tytuł magistra biologii z przygotowaniem pedagogicznym, znajomość języka niemieckiego w stopniu biegłym (Kleines Deutsches Sprachdiplom - Berlin). Mam ukończony roczny kurs kwalifikacyjny (metodyczno-pedagogiczny) dla nauczycieli języka niemieckiego. Wszystkie wyżej wymienione kwalifikacje uzyskałam do roku 2009 r. Do chwili obecnej pracuję w szkole podstawowej, gdzie uczę biologii i j. niemieckiego. Czy w związku z powyższym zachowuję od września 2020 r. swoje kwalifikacje do nauczania j. niemieckiego w szkole podstawowej (klasy 7-8) oraz w szkołach ponadpodstawowych?

Odpowiedź:

Moim zdaniem w opisanym przypadku nauczyciel zachowuje kwalifikacje do nauczani j. niemieckiego.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych  określone zostały w § 12 rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zgodnie z tym przepisem kwalifikacje do nauczania j. niemieckiego w szkołach (m.in. podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia) posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub;

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się:

  1. a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego.

Dodatkowo kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która:

1) ukończyła studia pierwszego stopnia:

  1. a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:

  1. a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:

  1. a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

4) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Ponadto kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która:

1) ukończyła studia na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy, lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, lub

3) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego, lub

4) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych oraz legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, a ponadto ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia, i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

W opisanej sytuacji nauczyciel posiada ukończone studia na dowolnym kierunku (magistra biologii z przygotowaniem pedagogicznym), ale dodatkowo legitymuje się świadectwem egzaminu z języka niemieckiego w stopniu biegłym - Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS). W związku z powyższym posiada kwalifikacje do nauczania j. niemieckiego w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Warto wskazać, że  zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia nauczyciele zatrudnieni 1 września 2017 r.  (w dniu wejścia w życie rozporządzenia o kwalifikacjach) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • 12, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Jestem nauczycielem języka polskiego, natomiast w zeszłym roku akademickim zaczęłam studia z wczesnego nauczania języka niemieckiego w WSKZ. Juz w trakcie studiów moój dyrektor dla mi możliwość podjęcia zatrudnienia i nauczania tegoż języka. Uczelnia jest nastawiona bardzo prostudencko, od kolejnego semestru chce zacząć też glottodydaktykę

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz