Dzień Edukacji Narodowej
Odpowiada
22.09.2008PYTANIE


Czy Dzień Edukacji Narodowej może być dniem wolnym od pracy? W naszej szkole nie ma lekcji w tym dniu, ale dzieci musza przyjechać na apel, ponieważ organ prowadzący nie zgadza się na dzień wolny.
ODPOWIEDŹ


Dzień Edukacji Narodowej jest dla nauczycieli dniem wolnym od pracy. Wydawałoby się to zgodne z potocznym rozumieniem tego słowa.


Niestety uregulowanie prawne nie pozwala nam na taki wniosek. Rozpatrzmy zapis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) dotyczący interesującej nas kwestii. Oto on:


Rozdział 9


Dzień Edukacji Narodowej


Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.


Pierwsze co zwraca uwagę po przeczytaniu przywołanego artykułu Karty Nauczyciela to stwierdzenie, że 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty, nie tylko nauczycieli. Taką definicję Dnia Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 roku, wcześniej w szkołach 14 października obchodzono zwyczajowo jako Dzień Nauczyciela.


Zapis, że jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, oznacza, że
w tym dniu w szkole nie odbywają się lekcje, czyli „zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze”.


Na tej podstawie przyjmuje się, że
14 października nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy w szkołach, a jedynie nie prowadzi się w tym dniu zajęć lekcyjnych. W praktyce w tym dniu w szkołach organizuje się właśnie apele, imprezy okolicznościowe, spotkania. Jednak z tytułu udziału w tych imprezach, sprawowania opieki nad uczniami bądź pełnienia dyżurów, nauczycielowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub inny dzień wolny od pracy.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz