Aktualności

Edukacja Skuteczna, Przyjazna i Nowoczesna

Edukacja Skuteczna, Przyjazna i Nowoczesna

09.07.2008

Dnia 7 lipca 2008 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ogłosiła kolejną propozycję reformy oświaty. Zmiany w ustawie są podyktowane uwagami, jakie zostały zebrane w okresie od kwietnia do czerwca br. podczas konsultacji społecznych.


Według założeń resortu edukacji zadaniem szkoły jest wymaganie od uczniów oraz dbanie o efektywność pracy. Jednocześnie szkoła ma zapewnić bezpieczeństwo i być miejscem przyjaznym dla dziecka. Powinna być również wyposażona w odpowiednie pomoce naukowe.


Założenia reformy zostaną wprowadzone 1 września 2009 roku, czyli wtedy, gdy po raz pierwszy do szkoły pójdą sześciolatki. Resort edukacji planuje rozłożyć na 3 lata proces obniżania granicy wieku szkolnego. Każdego roku do pierwszej klasy pójdą siedmiolatki oraz część sześciolatków. Rodzice sześciolatków będą mogli odmówić posłania swojego dziecka do szkoły, o ile uznają, że nie jest ono jeszcze na to przygotowane. Od września 2011 roku w pierwszych klasach szkoły podstawowej będą się uczyły wszystkie sześciolatki.


Ponieważ szkoły nie są przygotowane na przyjęcie sześciolatków, resort edukacji zamierza przeznaczyć na ten cel 150 mln zł z budżetu w ciągu najbliższych 3 lat.


Od 2009 roku przestaną obowiązywać zerówki, ale samorządy będą miały obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej sześciolatkom. Od 2012 roku zostaną wprowadzone obowiązkowe przedszkola dla dzieci pięcioletnich.


Minister zapowiedziała również, że tylko ubogie dzieci otrzymają dofinansowanie na podręczniki, a nie, jak wcześniej zapowiadała, wszyscy uczniowie objęci reformą.


Zmienione zostaną również zasady dopuszczania podręczników i programów nauczania do użytku szkolnego. Zmiany zakładają, iż do użytku będą dopuszczane jedynie podręczniki.


10 lipca MEN ogłosi projekt podstawy programowej. Wiceminister edukacji Zbigniew Marciniak zapowiedział, że program do gimnazjum i liceum ma stanowić całość. W pierwszej klasie liceum zakończy się kształcenie ogólne i uczniowie będą wybierać kursy rozszerzone z różnych dyscyplin. Nauka przynajmniej dwóch języków obcych będzie obowiązkowa.


Minister edukacji chce, aby projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty został uchwalony do końca 2008 roku i zaczął obowiązywać do 31 marca 2009 roku, kiedy to rodzice będą decydować o przyspieszeniu lub opóźnieniu rozpoczęcia nauki w szkole przez swoje dzieci.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz