Zmiana wymiaru zatrudnienia
Odpowiada
11.08.2009PYTANIEJestem nauczycielem dyplomowanym (zatrudnionym na czas nieokreślony – 17 lat stażu w jednej szkole) i uczę w szkole techniki


W maju musiałam podpisać zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia do 13/18. Już teraz wiem, że będę miała 16 godzin zajęć. Czy w związku z tym powinnam podpisać aneks do swojej wcześniejszej zgody na zmianę wymiaru zatrudnienia? W podobnym wypadku koleżanki z pracy przy zatrudnieniu na 16/18 od października mają po 3 nadgodziny. Co jest dla mnie korzystniejsze?
ODPOWIEDŹKwestię obniżenia wymiaru zatrudnienia reguluje art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie mniej niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć może być, za zgodą nauczyciela, stosowane, gdy nie ma możliwości zatrudnienia tegoż nauczyciela w pełnym wymiarze oraz nie ma warunków na uzupełnienie etatu w innej szkole.


Zainteresowana wyraziła zgodę na obniżenie liczby godzin i w maju podpisała stosowne pismo, zgadzając się na 13/18 etatu. Jeśli zatem w chwili obecnej wie, że będzie miała 16 godzin to generalnie sytuacja finansowa ulegnie poprawie (w porównaniu do maja), ponieważ będzie miała płacone za 16 godzin, przy czym nie będą to nadgodziny, ale wymiar godzin. W związku z powyższym zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21.10.2003 r. (I PK 512/02, OSNP Nr 22/2004, poz. 380), który stwierdza, że „
zmiana warunków wynagradzania na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga dla swej skuteczności jego wyraźnej lub dorozumianej zgody”, zmiana warunków pracy z 13/18 na 16/18 etatu winna być potwierdzona aneksem do umowy.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz