Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela specjalisty
Odpowiada
15.12.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem zatrudniona w pełnym wymiarze jako pedagog szkolny 30.08. Dyrektor poinformował mnie, że będę w 1/2: etatu pedagogiem szkolnym i w 1/2 specjalnym. Uprawnienia na specjalnego mam do 2026 r. Dowiedziałam się, że nie potrzebuje pedagoga szkolnego. W szkole jest 380 uczniów. Czeka mnie zmiana warunków umowy. W 1/2 etatu specjalnego mam realizować rewalidację. Oprócz tego dodatkowe zadania. Co mogę zrobić?

Odpowiedź:

Przydzielenie obowiązków pedagoga specjalnego obecnemu pedagogowi szkolnemu wiąże się ze zmianą stanowiska pracy. To oznacza, że wymaga wprowadzenia zmian w treści stosunku pracy.

Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić stanowisko i miejsce pracy (art. 14 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela). Stanowiska nauczyciela przedmiotu, nauczyciela wspomagającego, wychowawcy świetlicy, pedagoga szkolnego itd. oraz pedagoga specjalnego to różne stanowiska pedagogiczne, nawet jeśli mają ustalony ten sam tygodniowy wymiar zajęć (pensum). Zakres obowiązków na tych stanowiskach nie jest bowiem tożsamy.

Z tego powodu powierzenie obowiązków pedagoga specjalnego, nawet w wymiarze ½ etatu, nauczycielowi zatrudnionemu na innym stanowisku (np. pedagogowi szkolnemu) wymaga modyfikacji warunków zatrudnienia. Tryb tej modyfikacji zależy od podstawy nawiązania stosunku pracy.

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania, to wymagane jest przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole (również tylko częściowe) wymaga zgody nauczyciela (art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel pedagog szkolny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę to w grę wchodzi jednostronne wypowiedzenie zmieniające (art. 42 Kodeku pracy), ewentualnie możliwa jest zmiana z dnia na dzień, ale to wymaga zgody nauczyciela.

W obu przypadkach brak Pani zgody uniemożliwi dyrektorowi jednostronną zmianę warunków pracy.

Podstawa prawna:

  • 14 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1, art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 1762 ze zm.),
  • 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2022 r., poz. 1510).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz