Zmiana w nazwie przedszkola
Odpowiada
09.06.2013
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Proszę o podanie podstawy prawnej konieczności wykreślenia z nazwy przedszkola słowa „publiczne” – nazwa ma zawierać tylko słowo „przedszkole”. Z czym wiąże się taka zmiana?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 1 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624 z późn. zm., ostatnie DzU z 2007 r. nr 3, poz. 14) statut publicznego przedszkola (zwanego dalej „przedszkolem”) określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera:

1) określenie „Przedszkole”, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi – odpowiednio określenie „Przedszkole Specjalne”, „Przedszkole Integracyjne” oraz „Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi”,

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,

3) imię przedszkola, jeżeli je nadano,

4) oznaczenie siedziby przedszkola,

5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w przedszkolach dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w przedszkolach dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

6) w przypadku przedszkola specjalnego – określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.

Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Przedszkola z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oprócz nazwy w języku polskim mogą używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

W nazwie przedszkola specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną, pomija się określenie „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.

Wobec powyższego należy podkreślić, że nazwa „przedszkole publiczne” nie powinna funkcjonować już od 2007 r., czyli od chwili wejścia w życie rozporządzenia w obecnym brzmieniu. Ostatnio bowiem nie nowelizowano tego rozporządzenia w części dotyczącej przedszkoli.

Brak określenia „publiczne” nie powoduje, że uznawane jest ono za niepubliczne, gdyż przedszkola niepubliczne (tak jak szkoły) muszą posiadać określenie „przedszkole niepubliczne”.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz