Zmiana ustawy o systemie oświaty z 11.04.2007 roku
Odpowiada
14.09.2007PYTANIEJakie najważniejsze zmiany wprowadza Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw?
ODPOWIEDŹUstawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw weszła w życie 24 maja 2007 r.[1] (niektóre przepisy dotyczące egzaminów eksternistycznych weszły w życie 1 lipca 2007 r., natomiast te dotyczące rad rodziców i jednolitych strojów szkolnych wchodzą w życie 1 września 2007 r.).Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • blokady Internetu, aby uczniowie nie korzystali z dostępu do niepożądanych stron internetowych – art. 4a znowelizowanej ustawy o systemie oświaty;
  • zmiany w składzie komisji wybierających kuratora oświaty – 30 ust. 2b i 3 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty (w skład komisji konkursowej powoływanej przez wojewodę wchodzą: trzej przedstawiciele ministra, trzej przedstawiciele wojewody, dwaj przedstawiciele sejmiku województwa, po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszających nauczycieli);
  • nowych zasad wyboru podręczników – nałożenie na szkoły obowiązku ustalenia szkolnego zestawu podręczników obowiązującego przez trzy kolejne lata – art. 22a znowelizowanej ustawy o systemie oświaty;
  • obowiązku powoływania w szkołach rady rodziców, wyboru członków rady i określenia ich kompetencji – art. 53 i 54 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty;
  • jednolitego stroju szkolnego – zmiana ta dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy będą zobligowani do noszenia jednolitych strojów szkolnych na terenie szkoły – art. 64a znowelizowanej ustawy o systemie oświaty;
  • egzaminów eksternistycznych – egzaminy te zostały włączone do systemu egzaminów zewnętrznych; kompetencje do ich przeprowadzania i przygotowania otrzymała Centralna Komisja Egzaminacyjna i Komisje okręgowe – art. 9a i 9c znowelizowanej ustawy o systemie oświaty;
  • korzystania przez nauczyciela z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym – art. 63 Karty Nauczyciela[2] (osoba, która napada na funkcjonariusza publicznego, podlega większym sankcjom karnym – nawet do 10 lat więzienia; funkcjonariusz publiczny nie może strajkować, musi być nieskazitelny, np. nie może pić w miejscu publicznym).

[1] Dz. U. 2007 nr 80 poz. 542.


[2] Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674.


Lucyna Gromiec


Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz