Zmiana szkoły
Odpowiada
23.08.2010

PYTANIE

Czy jest możliwość przejścia z technikum elektronicznego, po tym jak nie zaliczyło się niektórych przedmiotów technicznych, do liceum?


Czy w liceum trzeba powtarzać rok, czy bierze się pod uwagę w rekrutacji tylko oceny przedmiotów obowiązujących w tej szkole?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 20 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. W związku z tym, w przypadku, gdy uczeń nie otrzyma na koniec roku szkolnego pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w danej klasie, nie uzyska promocji do klasy programowo wyższej. Zgodnie z przepisami przywołanego wcześniej rozporządzenia nie będzie miał więc możliwości kontynuacji nauki w klasie programowo wyższej nawet w innym typie szkoły. Mając to na uwadze, jeżeli wspomniany w pytaniu uczeń, nie otrzyma ocen pozytywnych z przedmiotów zawodowych w technikum elektronicznym, a tym samym promocji do kolejnej klasy, i będzie chciał zmienić wspomniane technikum na liceum ogólnokształcące, to mimo to, że nie ma w nim przedmiotów zawodowych, i tak będzie musiał klasę, w której nie otrzymał promocji, powtórzyć.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz