Zmiana miejsca zamieszkania nauczyciela a fundusz socjalny
Odpowiada
09.01.2008PYTANIENauczyciel przeszedł na emeryturę. Następnie zmienił miejsce zamieszkania i chciałby przenieść swój fundusz socjalny do organu prowadzącego – gminy X. Czy jest możliwe, aby odpisy były dokonywane na fundusz socjalny gminy?
ODPOWIEDŹKwestie dotyczące świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli rozstrzyga przede wszystkim Karta Nauczyciela, posiłkowo zaś reguluje je ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


Fundusz socjalny jest tworzony przez pracodawcę, który administruje funduszem i jest odpowiedzialny za dokonywanie na fundusz odpowiednich odpisów. Do korzystania z funduszu są uprawnieni także nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. Nauczycieli emerytów i rencistów obejmuje opieką socjalną szkoła, która była ich ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę. Korzystają oni z funduszu zgodnie z jego regulaminem.


Przepisy nie przewidują wyjątków od tej zasady. Jedynie w wypadku likwidacji szkoły prowadzący ją organ ma obowiązek wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na fundusz na każdego nauczyciela emeryta lub rencistę.


A zatem przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia funduszu socjalnego do jakiegokolwiek innego pracodawcy bądź organu, wyjątek stanowi likwidacja szkoły.


Należy jednak podkreślić, że zmiana miejsca zamieszkania nie ma w zasadzie żadnego wpływu na możliwość korzystania z funduszu. Emerytowany nauczyciel ma prawo z niego korzystać zgodnie z jego regulaminem, niezależnie od tego, gdzie mieszka po przejściu na emeryturę.Katarzyna Gałecka - Radca prawny


Kancelaria Radców Prawnych Adamczyk i Spółka


www.kancelaria-adamczyk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz