Zatrudnienie nauczyciela w nowej szkole
Odpowiada
31.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Od końca września pracuję w szkole jako nauczycielka mimo, że jestem na ostatnim roku studiów, a obronę tytułu magistra mam we wrześniu (dyrekcja uzyskała zgodę kuratorium oświaty na zatrudnienie mnie z powodu pilnej potrzeby zastępstwa od końca września 2021 do 24 czerwca 2022, czyli do końca roku szkolnego). Od września będę pracować w nowej szkole już na stałe, ale jeszcze teraz przed wakacjami jestem umówiona z dyrekcją nowej szkoły w celu załatwienia formalności. Czy w tym przypadku dyrekcja również musi wystąpić do kuratorium oświaty o zgodę na zatrudnienie? Czy jeśli formalności będą załatwione teraz to przysługuje mi wynagrodzenie z nowej szkoły za okres wakacji?

Odpowiedź:

Dopiero, gdy nauczyciel ukończy studia, będzie miał pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole.

Uzasadnienie:

Przepisy Karty Nauczyciela dają możliwość zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji. Otóż w  przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora) zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku kwalifikacji. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

Skoro w momencie zatrudniania nauczyciela w nowej szkole również nauczyciel nie będzie posiadał kwalifikacji do takiego zatrudnienia niezbędna będzie zgoda kuratora.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz