Zatrudnienie księdza
Odpowiada
06.04.2010

PYTANIE

Z dniem 1 września został zatrudniony ksiądz. Z dokumentów, które złożył, wynikało, że przepracowała w szkole 3 lata i 8 miesięcy.


W oświadczeniu napisał, że ma dłuższy staż. ale nie przedstawił dokumentów. Ksiądz ukończył studia doktoranckie ale jeszcze nie bronił pracy. Został zatrudniony jako nauczyciel stażysta i przydzielono mu opiekuna stażu. W styczniu ksiądz złożył do dyrektora szkoły podanie o zmianę stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego i załączył poświadczone umowy o pracę z lat 1995/1996 (10/18 etatu) i 1996/1997 (10/18 etatu) oraz pismo od swojego przełożonego o dużym dorobku zawodowym. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) osoba, która posiada co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskuje z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego (z zastrzeżeniem ust. 4 przytoczonego artykułu). W opisanej sytuacji staż pracy księdza wynosi 5 lat i 8 miesięcy, a więc spełnia on jeden z warunków dotyczących przyznania mu tytułu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Jeżeli spełnia drugi warunek, czyli posiada znaczący dorobek zawodowy i jest w stanie to udowodnić, to powinien zostać zatrudniony jako nauczyciel kontraktowy. O tym, czy przedstawiony dorobek zawodowy jest znaczący, będzie decydował dyrektor szkoły. Wydaje się, więc, że samo pismo od byłego przełożonego stwierdzające o dużym dorobku zawodowym, bez wskazania konkretnych osiągnięć nie będzie wystarczające. Jeżeli jednak przesłanka dotycząca znacznego dorobku zawodowego zostanie spełniona, to wspomniany ksiądz, z mocy prawa, otrzymał stopień nauczyciel kontraktowego z chwilą zatrudnienia w szkole, a więc od dnia 1 września.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz