Zasiłek na zakwaterowanie
Odpowiada
13.10.2014
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE
Mam pytanie dotyczące zasiłku na zakwaterowanie – otóż w lipcu 2011 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego i mogłam w ciągu roku ubiegać się o ten zasiłek, ale w marcu 2012 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim, a później na urlopie macierzyńskim. Do pracy wróciłam w tym roku, w marcu. Czy w związku z nieobecnością w pracy nadal mogę starać się o zasiłek na zakwaterowanie?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm) nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, ma prawo otrzymać w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu dla potrzeb wspomnianego zasiłku nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 2 prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel, który pobrał wspomniany zasiłek, musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu. Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 3 Karty Nauczyciela będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Mając na uwadze powyższe, niestety nie może już Pani złożyć wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie, gdyż od momentu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (lipiec 2011) minął więcej niż rok.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz