Zakaz wstępu rodziców na teren przedszkola
Odpowiada
08.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy dyrektor przedszkola może wprowadzić na stałe zakaz wstępu rodziców na teren placówki? Dzieci są przekazywane i odbierane 'w drzwiach' przedszkola. Łącznie z 3 latkami w okresie adaptacji. Oczywiście na chwilę obecną jest to niezgodne ze statutem przedszkola ale czy statut dyrektor też może zmienić właśnie w celu nie wpuszczania rodziców na teren placówki.

Odpowiedź:

Premier podpisał nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59.

Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopień BRAVO oznacza bezwzględny zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dla osób postronnych, tj. innych niż:

  • pracownicy,
  • uczniowie,
  • rodzice uczniów (opiekunowie prawni).

Zatem w tym kontekście możemy mówić o zakazie wchodzenia do placówki. Zatem nie ma mowy o tym, aby rodzice zostali pozbawieni możliwości wejścia do placówki w której przebywają/uczą się ich dzieci.

Natomiast inną sprawą jest kwestia organizacyjna przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, która powinna wynikać z zapisów statutowych. Zatem to na nich należy oprzeć kwestię przyprowadzania i odbierania dzieci. Każda modyfikacja tych zasad musi mieć umocowanie w przepisach, ale moim zdaniem nie może prowadzić do pozbawienie możliwości wejścia rodzica do placówki w której przebywa jego dziecko. Byłoby to ograniczeni władzy rodzicielskiej  a tego przedszkola robić nie mogą.

Źródło:

Podstawa prawna:

  • 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r., poz. 1082).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz