Zajęcia w przedszkolu
Odpowiada
05.05.2010

PYTANIE

Chciałabym się dowiedzieć, czy rodzic dziecka oddziału przedszkolnego może wchodzić na zajęcia, kiedy uważa to za stosowne i sprawdzać zachowanie swojego dziecka?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (DzU z 1964 r. nr 9, poz. 59, z późn. zm.) dziecko pozostaje do chwili pełnoletniości pod władzą rodzicielską, która z reguły przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 kro). Zasady kontaktu rodzica z dzieckiem w czasie jego pobytu w przedszkolu powinny być określone w przepisach wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania przedszkola, np. w jego regulaminie. Przedszkole nie może ograniczać kontaktów rodzica z dzieckiem, ale z drugiej strony nie mogą one powodować dezorganizacji jego pracy, jak też nauczyciela prowadzącego zajęcia. Przepisy prawa nie zabraniają kontroli zachowania dziecka przez rodzica podczas jego pobytu w przedszkolu, jednakże ustalenie zasad określających jej formę pozostaje w gestii dyrektora. Rozważając wspomnianą problematykę, dyrektor powinien przede wszystkim kierować się dobrem wszystkich dzieci uczęszczających do grupy przedszkolnej, jak też prawidłowością przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego prowadzonego w przedszkolach.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz