Z jakiego pensum płacić za zastępstwa doraźne
Odpowiada
07.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W bieżącym roku szkolnym realizuję następujący wymiar zajęć 30/30 nauczyciel bibliotekarz oraz 6/18 nauczyciel informatyki. Moje pensum zostało uśrednione. Pytanie dotyczy zapłaty za zastępstwa doraźne. Czy godzina zastępstwa doraźnego również wypłacana jest z uśrednionego pensum? Czy w zależności od rodzaju przeprowadzonych zajęć? W chwili obecnej realizując zastępstwo dydaktyczne (1/18) moje wynagrodzenie jest dużo niższe od nauczyciela, który realizuje tę samą lekcję, ale nie ma uśrednionego etatu.

Odpowiedź:

Odpowiedzi należy szukać w regulaminie wynagradzania nauczyli obowiązujące na danym terenie.  Godziny doraźnych zastępstw, które mogą być realizowane przez nauczyciela z innego pensum, w zależności od obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć zastępowanego nauczyciela. Doraźne zastępstwa nie są bowiem stałymi godzinami nauczyciela, lecz są realizowane jedynie, gdy zajdzie potrzeba zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy. Godzin takich nie wliczamy do pensum łączonego – rozliczamy je odrębnie (art. 35 ust. 2a Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Jednocześnie, organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela). Nauczyciel, który realizuje godziny ponadwymiarowe w ramach pensum łączonego, za każdą zrealizowaną godzinę powinien otrzymać wynagrodzenie z uwzględnieniem obowiązującego go pensum. W tym przypadku z pensum 27 godzinnego. W przypadku realizacji godzin doraźnych zastępstw z innego pensum niż obowiązuje nauczyciela, podstawą do ustalenia wynagrodzenia będzie regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony przez organ prowadzący. W jego treści powinien znaleźć się zapis czy za godziny doraźnych zastępstw w takiej sytuacji należy wypłacić wynagrodzenie ustalone dla pensum, w ramach którego jest realizowane zastępstwo czy pensum obowiązujące nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 6 pkt 2, art. 35, art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz