Wzór decyzji administracyjnej dyrektora szkoły
Odpowiada
14.09.2007PYTANIECo powinna zawierać decyzja administracyjna dyrektora szkoły – jakie przepisy prawa to regulują?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego[1], decyzja administracyjna powinna zawierać:

  1. oznaczenie organu administracji publicznej,
  2. datę wydania,
  3. oznaczenie strony lub stron,
  4. powołanie podstawy prawnej,
  5. rozstrzygnięcie,
  6. uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie,
  7. informację, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
  8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Ważnym elementem decyzji jest uzasadnienie (powinno zawierać wskazanie faktów i dowodów, a uzasadnienie prawne musi podawać podstawę prawną).
WZÓR DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


OZNACZENIE ORGANU


ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


(pieczęć podłużna szkoły)
DATA WYDANIA

OZNACZENIE STRONY (STRON)


LUB ADRESATÓW DECYZJI

POWOŁANIE PODSTAWY PRAWNEJ


ROZSTRZYGNIĘCIE


UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE


POUCZENIE CZY I W JAKIM TRYBIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE

PODPIS (IMIĘ I NAZWISKO)
STANOWISKO SŁUŻBOWE[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071.


Lucyna Gromiec


Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz