Wynagrodzenie za wychowawstwo
Odpowiada
10.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Mam przydzielone wychowawstwo w klasach łączonych (V–VI szkoły podstawowej). Prowadzę dwa dzienniki. Otrzymuję wynagrodzenie tylko za jedno wychowawstwo. Jakie przepisy to regulują?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem § 5 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.) nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, jest uprawniony do otrzymania dodatku funkcyjnego.

Jednakże zgodnie z przepisem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo powinny zostać określone w uchwale organu prowadzącego szkołę. Samorząd terytorialny w odniesieniu do prowadzonych przez siebie szkół i placówek oświatowych określa wysokość i zasady przyznawania m.in. dodatku za wychowawstwo.

Mając na uwadze powyższe, prawdopodobnie we wspomnianym wcześniej regulaminie przyjęto rozwiązanie, w którym w klasach łączonych wychowawca otrzymuje jeden dodatek.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz