Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego
Odpowiada
18.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem emerytowaną nauczycielką z mianowanym stopniem awansu zawodowego. Mam wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie kształcenia zintegrowanego. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Od 1 marca 2022r. pracuję na 12/20 etatu jako nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia z autyzmem w klasie II ogólnodostępnej. Otrzymuję wynagrodzenie jako nauczyciel stażysta. Moje pytanie: Czy jest to zgodne z prawem, że otrzymuję wynagrodzenie jako nauczyciel stażysta, a nie jako nauczyciel mianowany? Czy są do tego odpowiednie przepisy ? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedź:

Zasada jest taka, że wynagrodzenie nauczyciela uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego i wykształcenia. Zatem jeżeli uznamy, że w opisanym przypadku ma Pani kwalifikacje to powinna otrzymywać wynagrodzenie jak nauczyciel mianowany z kwalifikacjami. W opisanym jednak przypadku wszystko wskazuje na to, że została Pani zatrudniona za zgoda kuratora jako nauczyciel bez kwalifikacji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje jak dla nauczyciel stażysty. Zgodnie z art. 10 ust. 9 i 10 Karty Nauczyciela jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku kwalifikacji do prowadzenia zajęć.  Do nauczycieli zatrudnionych w ten sposób nie stosuje się przepisów rozdziału 3a – awansu zawodowego. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

Proszę zatem ustalić, czy została Pani zatrudniona za zgodą kuratora na podstawie umowy terminowej. Jeżeli tak to również kurator uznał, że nie ma Pani kwalifikacji do prowadzenia zajęć jako nauczyciel wspomagający wyrażając zgodę na takie zatrudnienie. Jeżeli jednak dyrektor nie pytał o zgodę kuratora na zatrudnienie to oznacza, że powinna mieć Pani płacone zgodnie ze stopniem awansu zawodowego i posiadanym poziomem wykształcenia.

Podstawa prawna:

  • 10 9, 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz