Wyjazd do sanatorium
Odpowiada
22.03.2010

PYTANIE

Wyjeżdżam na przełomie marca i kwietnia z dzieckiem do sanatorium (dziecko nie ma jeszcze 4 lat) jako opiekun.


Pracując w szkole, nie mogę wziąć urlopu wypoczynkowego. Czy w takim wypadku muszę brać urlop bezpłatny, czy są jakieś inne formy urlopu, np. zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pobyt w sanatorium nie stanowi podstawy do zwolnienia z pracy. Leczenie takie odbywa się w ramach urlopu udzielanego na zasadach ogólnych. Wyjątek stanowi leczenie w szpitalu uzdrowiskowym.

W wypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje im, zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) urlop w okresie ich trwania. Wynika z tego, że okres urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej związany jest z nieobecnością uczniów w szkole. Przepisy Karty Nauczyciela nie dają możliwości zmiany terminu urlopu wypoczynkowego. Taką możliwość przewiduje jedynie art. 68 ust. 1 przywołanej ustawy, który daje możliwość udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego w związku z ważnymi przyczynami. Wprawdzie przepis art. 188 kodeksu pracy stwarza pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 możliwość uzyskania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, jednakże tylko w wymiarze 2 dni w roku. Dlatego jedyną możliwością Pani wyjazdu do sanatorium jest skorzystanie z urlopu bezpłatnego.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz