Wydłużenie stażu
Odpowiada
20.02.2009PYTANIEW maju kończę staż na nauczyciela dyplomowanego. Jednak obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim 66 dni. Wiem, że staż będzie wydłużony. Czy staż przedłuży się na kolejny rok szkolny? Czy do stażu wlicza się również okres wakacji?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela staż na stopień nauczyciela dyplomowanego wynosi 2 lata i 9 miesięcy. Natomiast przepis artykułu 9d ust. 5 przywołanej regulacji stanowi, że w wypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W wypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel musi odbyć staż w pełnym wymiarze. Warto podkreślić, że przedłużenie stażu powoduje tylko nieprzerwana nieobecność, trwająca dłużej niż miesiąc. Z przytoczonych regulacji wynika, że okres wakacji i ferii jest traktowany jako okres trwania stażu. Ustawodawca nie przewidział przerwy w odbywaniu stażu w tym okresie.


Jeżeli więc będzie Pani nieprzerwanie nieobecna 66 dni w pracy z powodu choroby, to o tyle zostanie wydłużony Pani staż. Staż kończy Pani 31 maja i od następnego dnia należy liczyć wspomniane 66 dni, wliczając do nich również okres wakacji. Po powrocie ze zwolnienia powinna Pani otrzymać od dyrektora szkoły pisemną informację, dotyczącą wydłużenia stażu, w której będzie wskazany dzień jego zakończenia.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz