Wydłużenie stażu awansu zawodowego nauczyciela – zwolnienia lekarskie
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące awansu zawodowego i zwolnienia lekarskiego w trakcie stażu . 31 maja 2022 powinnam zakończyć staż. 16 grudnia uległam wypadkowi komunikacyjnemu w drodze do pracy, pogotowie zabrało mnie na SOR, po badaniach zostałam wypuszczona do domu. Dostałam zwolnienie lekarskie na dwa dni tj. 16-17(czwartek, piątek). Kolejne zwolnienie mam od 20 grudnia (poniedziałku) do 28 oraz od 28 grudnia do 19 stycznia. Czy mój staż będzie wydłużony? Jeżeli tak, to o ile? 

Odpowiedź:

Nie. Staż nie powinien zostać wydłużony, bo nieprzerwane nieobecności nie trwały dłużej niż miesiąc.

Uzasadnienie:

Jeżeli w okresie stażu awansu zawodowego będzie korzystała Pani z określonych nieobecności które przedłużają staż (np. zwolnienie lekarskie) to staż zostanie przedłużony (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela). W przypadku zwolnienia lekarskiego staż zostaje przedłużony tylko wtedy nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Karta Nauczyciela nie wskazuje w jaki sposób liczyć terminy w awansie zawodowym, w związku z tym należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). W związku, że nieobecność w czasie trwania stażu ma być nieprzerwana, na termin zakończenia stażu wpłyną nieobecności które trwały nieprzerwanie do dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Zatem okres nieobecności w dniach:

  • 16, 17 grudnia nie przedłuża stażu - trwa krócej niż miesiąc,
  • 20-28 grudnia nie przedłuża stażu - trwa krócej niż miesiąc,
  • 28 grudnia - 19 stycznia - nie przedłuża stażu - trwa krócej niż miesiąc,

Nawet jeżeli liczymy nieprzerwany miesiąc nieobecności od 20 grudnia to i tak nie został przekroczony miesiąc.

Podstawa prawna:

  • 9d ust. 5 i ust. 5a, art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz