Wniosek o dotację unijną
Odpowiada
22.02.2010

PYTANIE

Jeśli nauczyciel pisze wniosek o dotację unijną, nie dostaje za to zapłaty i robi to w swoim wolnym czasie.


Czy dyrektor może mu za to zapłacić? Czy istnieje odpowiednia regulacja?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli pracodawca zleca swojemu pracownikowi, z którym łączy go umowa o pracę dodatkowe zadanie wykraczające poza jego obowiązki, to może zawrzeć z nim jedną z umów cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem byłoby zawarcie umowy o dzieło. Regulacje dotyczące zawarcia, jak też obowiązków stron tej umowy, zostały uregulowane w art. 627–646 kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. nr 93, poz. 252, z późn. zm.). Zgodnie z art. 627 przywołanej regulacji – przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego działa, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W opisywanej sytuacji zamawiającym byłby dyrektor szkoły, przyjmującym zamówienie nauczyciel, a samym dziełem napisany wniosek. Z tym, że należy pamiętać, że sama szkoła nie posiada osobowości prawnej, zgodnie z art. 33 kodeksu cywilnego, co uniemożliwia jej zawieranie umów cywilnoprawnych. Osobowość taką posiada organ prowadzący szkołę – czyli jednostka samorządu terytorialnego. Dlatego, aby możliwe było zawarcie przez dyrektora szkoły umowy o dzieło, jak też innej umowy cywilnoprawnej, musi on posiadać upoważnienie w tym zakresie od organu prowadzącego. Ewentualnie w opisywanej sytuacji umowę z nauczycielem powinien zawrzeć organ prowadzący.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz