Uwagi dyrektora do projektu planu rozwoju zawodowego
Odpowiada
18.09.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Wraz z wnioskiem o otwarcie stażu złożyłam dyrektorowi projekt planu rozwoju zawodowego. Po tygodniu dyrektor wręczył mi na piśmie swoje uwagi dotyczące tego planu. Obawiam się, że dyrektor będzie mi utrudniał staż, gdyż nasze relacje nie są najlepsze. Czy dyrektor może nie zatwierdzić przedstawionego przeze mnie planu i nie otworzyć stażu?

Odpowiedź:

Tak. Dyrektor może mieć uwagi do projektu planu rozwoju zawodowego. Jest to standardowa praktyka. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – nauczyciel mianowany załącza projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć mu projekt.

Jeżeli nauczyciel nie naniesie zmian w projekcie i nie przedłoży go ponownie, dyrektor może nie zatwierdzić planu. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, które wymagają rozstrzygnięcia prawnego, należy zwrócić się z prośbą o orzeczenie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 pkt 1 KN – w sprawie czynności podejmowanych w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół orzeka organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz