Usprawiedliwianie nieobecności uczniów
Odpowiada
31.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, mam pytanie, czy nauczyciel od danego przedmiotu może poprawić usprawiedliwione przez wychowawcę (po informacji od rodzica) nieobecności z powrotem na ""nieobecność""?

Odpowiedź:

Moim zdaniem nie. Jeżeli to wychowawca zgodnie ze statutem usprawiedliwia nieobecności a nastąpiło to zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie, to nauczyciel przedmiotowy nie może ponownie „nieobecność usprawiedliwioną” zamieniać na „nieobecność”.

Uzasadnienie:

Przepisy prawa oświatowego pozostawiły szkołom swobodę w określeniu formy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych, gdyż sprawy te powinny być uregulowane w zależności od typu i rodzaju szkoły, wieku uczniów i uwarunkowań środowiskowych, w jakich szkoła funkcjonuje.

Regulacje dotyczące praw i obowiązków uczniów określa statut szkoły. Do obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły należy, m.in. usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych (art. 99 Prawa oświatowego).

Statut szkoły powinien określać także zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły.

Podstawa prawna:

  • 99 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz