Urlop wypoczynkowy za jeden miesiąc
Odpowiada
06.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Dzień dobry,

czy mogę prosić o udzielenie odpowiedzi. Nauczyciel mianowany przebywał na urlopie bezpłatnym od 2017 roku, wrócił do pracy 01.09.2022 r. Z dniem 30.09.2022 r. rozwiązuje umowę na mocy porozumienia stron. Czy należy mu się urlop za miesiąc wrzesień, w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Nie. Na potrzeby odpowiedzi zakładam, że chodzi o szkołę feryjną i nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślonych.

W szkole feryjnej nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Powrót po trwającym co najmniej miesiąc urlopie bezpłatnym przez nauczyciela szkoły feryjnej nie ogranicza wymiaru przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Jeżeli jednak urlop ten przypadnie w okresie ferii szkolnych nauczyciel nie otrzyma za niego urlopu uzupełniającego.

Zatem skoro nauczyciel przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie ferii zimowych i letnich to nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy. Przypominam, że nauczyciel nabywa prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych z każdym rokiem kalendarzowym tj. z dniem 1 stycznia (art. 64 ust. 1 i art. 65 Karty Nauczyciela).

Zatem 1 stycznia 2022 r. nabył prawo do urlop wypoczynkowego za 2020 r. w wymiarze i czasie ferii zimowych i letnich. Skoro w czasie ferii przebywał na urlopie bezpłatnym to nie nabywa prawa do urlopu uzupełniającego. Praca na miesiąc we wrześniu nic w tym przypadku nie zmienia.

Podstawa prawna:

  • 64 ust. 1 i ust. 2 , art. 65 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz