Urlop wypoczynkowy nauczyciela – w częściach
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W czerwcu uległem wypadkowi i przez cały okres wakacyjny przebywałem na zwolnieniu lekarskim. We wrześniu wróciłem do pracy jednak przez źle samopoczucie i ból złożyłem podanie o przyznanie mi 2 tygodni zaległego urlopu. Dziś w kadrach zapytałem czy resztę urlopu będę mógł jeszcze wykorzystać zostałem poinformowany, że urlop mi przepada że ze względu na to, że nie został wykorzystany w całości w jednej turze. Nie może być podzielony. Czy rzeczywiście przez fakt wykorzystania 2 z 8 przysługujących mi tygodniu urlopu straciłem zarówno możliwość wykorzystania pozostałej części oraz ekwiwalentu pieniężnego za nią?

Odpowiedź:

Urlop w opisanym przypadku nie przepada. Powinien być udzielony najpóźniej do 30 września 2022 r. Przysługuje Panu jeszcze 4 tygodnie urlopu wypoczynkowego – 2 tygodnie Pan wykorzystał w czasie ferii zimowych 2021 r. i 2 tygodnie we wrześniu 2021 r. Urlop uzupełniający może być dzielony na części.

Uzasadnienie:

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych również z powodu zwolnienia lekarskiego  nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Przepisy Karty Nauczyciela nie precyzują zasad korzystania z urlopu uzupełniającego, wskazując jedynie wymiar tego urlopu oraz konieczność udzielenia go w trakcie roku szkolnego. Odnosząc się do regulacji Kodeksu pracy należy przyjąć, że urlopu uzupełniającego należy udzielić do 30 września następującego po roku, za który nauczyciel nabył prawo do urlopu uzupełniającego (art. 168 Kodeksu pracy). Podejmując decyzję w sprawie terminu udzielenia urlopu uzupełniającego dyrektor powinien wziąć pod uwagę nie tylko wniosek nauczyciela ale także względy organizacyjne. Tak aby nieobecność nauczyciela jak najmniej zakłóciła tok pracy szkoły.

Podstawa prawna:

  • 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz