Umowa o zakazie konkurencji
Odpowiada
29.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam. Podpisałam nie dawno umowę/oświadczenie o zakazie konkurencji... Nie mam niestety drugiego egzemplarza, żeby wiedzieć, co w niej jest... Wiem, że gdybym wiedziała jakie ze sobą niesie skutki to nie złożyłabym tam podpisu. Wiem natomiast, że z dniem 1 września br. zmienia się dyrekcja. Pytanie brzmi: czy u nowej dyrekcji ta umowa jest ważna? Czytałam, że przy zmianie kierownictwa w różnych branżach umowa jest nie ważna. Czy mam rację, czy jednak się mylę? Mam nadzieję, że jednak będzie to nieważne... Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Umowa o zakazie konkurencji jest ważna bowiem jest zawarta między pracodawcą (szkołą) a pracownikiem. Jeżeli zmienia się kierownictwo szkoły nie wygasają podpisane umowy przez poprzednie kierownictwo. Być może treść umowy o zakazie konkurencji wprowadza tutaj jakieś szczegółowe zapisy.

Uzasadnienie:

Obecnie Karta Nauczyciela ani żadne inne przepisy nie wprowadzają generalnej zasady, zgodnie z którą nauczyciel objęty byłby zakazem podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Jeżeli tylko jest w stanie podołać dodatkowym obowiązkom bez jednoczesnego uszczerbku dla zadań postawionych przed nim w podstawowym miejscu pracy, to nie ma przeszkód prawnych dla tego rodzaju działań.

Niemniej jednak dopuszczalne wydaje się wprowadzenie zakazu konkurencji dla poszczególnych nauczycieli w oparciu o rozwiązania znane w powszechnym prawie pracy. Kodeks pracy nie ogranicza w żaden sposób kręgu pracowników, z którymi pracodawcy mogą zawierać umowy o zakazie konkurencji. Ponieważ Karta Nauczyciela nie odnosi się do tego problemu w ogóle, to regulacje Kodeksu pracy znajdują w tej sytuacji zastosowanie na zasadzie art. 91c ust. 1 KN, albowiem przepis ten stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Jak stanowi art. 1011 § 1 Kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). 

Podstawa prawna:

  • 1011 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz