Tydzień pracy nauczyciela
Odpowiada
21.09.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Czy nauczyciel (w szkole ponadgimnazjalnej) uzupełniający etat w szkole dla dorosłych (zajęcia weekendowe, 1 godzina ponadwymiarowa) może ubiegać się w związku z tym np. o dzień wolny? Zajęcia w szkole dla dorosłych odbywają się średnio co dwa tygodnie (czasem co tydzień), a co za tym idzie – tydzień pracy bywa sześcio-, a nawet siedmiodniowy. Szkoła dla dorosłych wchodzi w skład zespołu szkół, w którym jestem zatrudniona.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 42c ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) tydzień pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 5 dni.

Zasada ta odnosi się także do nauczyciela, który jest zatrudniony w zespole szkół i w ramach jednego stosunku pracy realizuje swoje pensum w zespole szkół, tzn. w szkole dla młodzieży, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, oraz w szkole zaocznej dla dorosłych, w której zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Praca w takim zespole szkół odbywa się we wszystkie dni tygodnia. Nie znaczy to jednak, że zatrudnionego tam nauczyciela obowiązuje siedmiodniowy tydzień pracy. Tygodniowy plan zajęć takiego nauczyciela powinien być tak skonstruowany, aby został zachowany pięciodniowy tydzień pracy. Nauczyciel pracujący w zespole szkół ma prawo do dwóch dni wolnych od pracy w tygodniu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz