Termin zakończenia stażu awansu zawodowego
Odpowiada
30.06.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałam dowiedzieć się na temat awansu zawodowego nauczyciela. Otóż awans na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2018 r. i ma zakończyć się 31 maja 2021 roku. Obecnie jestem w ciąży (początek, poród koniec stycznia). Jak najlepiej zrobić z pracą, żeby awans nie został przerwany . Chodzi mi również o zwolnienie, tak żeby jak najmniej przepadło mi awansu. Do końca zakończenia awansu został mi  rok i gdybym była na zwolnieniu 1.5 roku to ile ogółem mój awans jeszcze by trwał po powrocie do pracy?

Odpowiedź:

Nie może Pani dopuścić żeby w okresie stażu, czyli od 1 września 2018 r. do 31 maja 2021 r. doszło do przekroczenia roku i 6 miesięcy nieobecności z powodu zwolnień lekarskich, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego. Jeżeli okres ten zostanie przekroczony to wtedy niestety trzeba będzie odbyć staż od nowa. Proszę ustalić czy i w jakim wymiarze były już jakieś nieobecności w okresie stażu przed ciążą, a w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego pilnować, żeby nie przekroczyć tych granic nieobecności – roku i 6 miesięcy. Jeżeli nie miała Pani żadnych dłuższych zwolnień (niż 30 dni) przed ciążą to nie dojdzie do przerwania stażu, bo do jego końca pozostał niespełna rok.

Uzasadnienie:

Tylko określone okoliczności występujące w tym okresie wypływają na termin przedłużenia zakończenia stażu. I tak Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 •  urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa poniżej
  (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

Powyższe nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego,

staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (z obu grup)  jest dłuższy niż 1 rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Do tego okresu nie wlicza się okres urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego). Zatem brakuje Pani obecnie jeszcze niespełna roku kalendarzowego do zakończenia stażu (do 31 maja 2021 r.). Jeżeli zatem w tym okresie tzn. w czasie ciąży pojawią się zwolnienia lekarskie to ich czas (pod warunkiem że będą trwały powyżej 30 dni) będzie przedłużał okres stażu awansu zawodowego. Czyli jeżeli uda się Pani donosić ciążę pracując do dnia porodu (koniec stycznia), to staż ulegnie przedłużeniu tylko o okres od dnia urodzenia dziecka do 31 maja 2021 r. (czyli ok. 4 miesięcy). Jeżeli natomiast od 1 września 2020 r. pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie związane z ciążą i już nie wróci do pracy przed porodem, to okres stażu zostanie przedłużony o okres od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r., czyli o okres 9 miesięcy (pod warunkiem, że  nie miała Pani przed ciążą innych okresów nieobecności które powodują przedłużenie stażu. Warto jeszcze pamiętać, że staż zostanie przedłużony tylko o okres nieobecności pokrywający się z okresem stażu. W praktyce zostanie przedłużony o te kilka kilkanaście miesięcy licząc od powrotu do pracy po urlopie macierzyński i rodzicielskim.

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5, ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
 • 112, art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

 1. Witam.
  Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2019 i miał trwać do 31.05.2022. Zaszłam w ciążę i zwolnienie w ciążowe trwało 22dni do 13.09.2021, a 14.09.2021 urodziłam dziecko i przeszłam na urlop macierzyński. Moje pytanie brzmi- czy mam to liczyć jako ciągłą nieobecność i przedłużyć staż dodatkowo o te 22dni?
  Moje kolejne pytanie:
  z urlopu rodzicielskiego wróciłam 13 września 2022 roku, więc mój staż powinien być wydłużony od tego dnia o całe 364 dni urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego czy też jedynie o 8,5 mca, które pozostały mi wtedy do końca stażu czyli do 31.05.2022 roku?
  Pozdrawiam serdecznie

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz