Staż awansu zawodowego w dwóch szkołach
Odpowiada
08.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Dzień dobry. Obecnie jestem nauczycielem stażystą. W roku szkolnym 2019/2020 będę nauczycielem w dwóch placówkach, w jednej będę miała 4 godziny, w drugiej 5 co daje mi minimalne pół etatu do rozpoczęcia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Czy w takiej sytuacji mam możliwość rozpoczęcia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego? Czy sama mogę wybrać placówkę w której taki awans chciałabym odbywać

 

ODPOWIEDŹ

Może Pani rozpocząć staż, ale szkołę która będzie zobowiązana do wykonywania czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela wskazuje kurator.

Uzasadnienie:

Jednym z warunków rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego jest zatrudnienie nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć (art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela). Nauczyciel może również rozpocząć staż przy zatrudnieniu w kilku szkołach, ale w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ (art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela). Z taką sytuacją mamy do czynienia w pytaniu. Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch placówkach a w każdej poniżej ½ pensum (odpowiednio 4 i 5 godzin).

To w której szkole będzie realizowany staż wskazuje organ nadzoru pedagogicznego, najczęściej kurator. W przypadku opisanym w pytaniu organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien wyznaczyć dyrektora placówki, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela. Nauczyciel będzie realizować staż w jednej szkole wyznaczonej przez organ nadzoru (art. 22 ust. 4 Karty Nauczyciela). Zatem sytuację należy zgłosić do kuratora oświaty, który wyznaczy dyrektora szkoły.

Z pismem do kuratora może wystąpić dyrektor jednej ze szkół, w której nauczyciel będzie zatrudniony, może to także zrobić także sam nauczyciel. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie o zatrudnieniu.

Podstawa prawna:

  • 3 pkt 3, art. 22 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Dariusz Skrzyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz