Psycholog w przedszkolu
Odpowiada
10.12.2010

PYTANIE

Na jakiej podstawie ustala się podział 20 godzin pracy psychologa w przedszkolu na poszczególne dni tygodnia?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002 r. nr 23, poz. 225, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 116, poz. 977) pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 54, poz. 320) dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.

To do obowiązków dyrektora szkoły należy układanie planu zajęć, który jednocześnie jest podstawą prowadzenia zajęć przez nauczycieli w ramach pensum. Skoro więc pedagog szkolny wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć do dziennika, z podziałem na zajęcia w określonym dniu, oznacza to, że pracuje na podstawie planu przygotowanego przez dyrektora szkoły. Jednak żaden z przepisów prawa nie określa, czym należy się kierować przy układaniu planu lekcji.

Marta Handzlik prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz