Przygotowanie do życia w rodzinie
Odpowiada
07.08.2009PYTANIECzy mając ukończone studia podyplomowe z przyrody, mogę zgodnie z kwalifikacjami uczyć przygotowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej?
ODPOWIEDŹZgodnie z obowiązującym jeszcze Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 155, poz. 1288 z późn. zm.)
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej posiada osoba, która:


– legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku zgodnym z prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowanie pedagogiczne lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku lub specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć albo dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku lub specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.


Od nowego roku szkolnego obowiązywać będzie nowe rozporządzenie kwalifikacyjne – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400).


Zgodnie z przywołaną
regulacją kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej będzie posiadała osoba, która:


– ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub


– ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wspomniana wyżej, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub


– posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich innych niż wskazanych wyżej oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub


– legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku lub specjalności innej niż wskazana wyżej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Mając na uwadze powyższe,
ukończenie studiów podyplomowych na kierunku przyroda nie daje kwalifikacji do nauczania przygotowania do życia w rodzinie ani w aktualnym stanie prawnym, ani tym bardziej od 1 września 2009 roku.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz