Przejście z oddziału przedszkolnego do klasy I
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem kl. 0 w szkole podstawowej, w której tworzona jest nowa kl.1, chciałabym przejść na nauczyciela kl. 1-3. Jak zmienia mi się umowa o pracę.

Odpowiedź:

W opisanym przypadku dojdzie do zmiany wymiaru pensum z 22 godzin jako nauczyciela oddziału przedszkolnego na 18 godzin jako nauczyciel klas I-III. To jak w jaki sposób należy postąpić zależy od formy prawnej zatrudnienia. Jeżeli jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania może zostać Pani przeniesiona ze stanowiska nauczyciela oddziału przedszkolnego na stanowisko nauczyciela szkoły podstawowej na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pojęcie „stanowisko pracy” z art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela, należy interpretować zgodnie z art. 42 tej ustawy. Przepis ten dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi do poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół, np. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych,  wychowawcy w świetlicach, itp. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela (wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 2013 r. II PK 334/12; wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00, wyrok Sądu Najwyższego z 1 lipca 1998 r. I PKN 217/98). W takiej sytuacji należy wystąpić do dyrektora ze stosownym wnioskiem. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela wymaga jego zgody.

Jeżeli jednak została Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę to, zmiana stanowiska może odbyć się w drodze porozumienia stron. W takim wypadku zmiana odbywa się również za zgodą nauczyciela, ale musi mieć formę pisemną (art. 29 § 4 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

  • 18, art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
  • 29 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz