Przejście na emeryturę nauczyciela
Odpowiada
01.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry. Jestem nauczycielem, z 40 letnim stażem pracy. Prawo do emerytury nabyłam w 2021 roku, ale chcę na nią przejść w tym roku i zakończyć moją pracę z dniem 31.08.2022. 24.06 jest zakończenie roku szkolnego. 27.06 mam zaplanowaną operację, która z pewnością będzie skutkować długim zwolnieniem lekarskim (około 6 tygodni) Jak to zwolnienie przełoży sie na mój urlop wypoczynkowy. Czy spowoduje to jego przesuniecie w czasie i jak to sie będzie miało do 31.08. Czy wniosek o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę mogę złożyć w dowolnym momencie czy muszę zachować 3 miesięczny okres wypowiedzenia

Odpowiedź:

Na potrzeby odpowiedzi zakładam, że jest Pani zatrudniona w szkole feryjnej. Skoro tak to jeżeli chce Pani przejść na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć wypowiedzenie. Proszę w wypowiedzeniu zaznaczyć, że następuje to w związku z przejściem na emeryturę (otrzyma Pani dodatkowo odprawę emerytalna z art. 87 Karty Nauczyciela). W zależności od tego na podstawie jakiej umowy jest Pani zatrudniona – umowa o prace, czy mianowanie, podstawą będzie odpowiednio art. 27 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. Wypowiedzenie należy złożyć do końca maja 2022 r. tak aby zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli w czasie ferii letnich będzie Pani przebywała na zwolnieniu  lekarskim powinna Pani otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych również z powodu zwolnienia lekarskiego nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 i ust. 2 Karty Nauczyciela). Zatem szkoła na dzień 31 sierpnia powinna ustalić ile dni wykorzystała Pani urlopu wypoczynkowego w 2022 r. w czasie ferii zimowych i letnich – minimalnie nauczyciel ma prawo do 56 dni (8 tygodni). Jeżeli wykorzysta Pani mniej to powinna otrzymać ekwiwalent za określoną ilość dni niewykorzystanego urlopu.

Inną możliwością rozwiązania stosunku pracy jest przejście na emeryturę na mocy porozumienia stron. Wtedy można rozwiązać umowę z dnia na dzień. Wystarczy podpisać  z dyrektorem porozumienie, że umowa ulegnie rozwiązaniu w określonej dacie w związku z przejściem na emeryturę.

Podstawa prawna:

  • 27 ust.1, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz