Ponowny urlop dla poratowania zdrowia po świadczeniu rehabilitacyjnym
Odpowiada
05.07.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem. Byłam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Potem na krótko wróciłam do pracy i ze względu na bardzo szybki rozwój choroby nowotworowej poszłam na zwolnienie lekarskie (które trwało w sumie pół roku). Obecnie jestem na rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Niestety stan zdrowia nie pozwala mi na powrót do pracy. Czy mogłabym ponownie skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, skoro minęło ponad półtora roku od skończenia się poprzedniego urlopu?

Odpowiedź:

Nie. Po świadczeniu rehabilitacyjnym umowa ulegnie rozwiązaniu. Nie zależy to od decyzji dyrektora, a wynika wprost z przepisów - końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Uzasadnienie:

Stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia (art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Zatem w kontekście opisanego stanu faktycznego nauczyciel wykorzystał już 182 dni czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, po której zgodnie z prawem mógł skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego lub urlopu zdrowotnego. W tym przypadku skorzystała Pani, ze świadczenia, bo z urlopu dla poratowania nie mogła (nie minął okres karencji między kolejnymi urlopami – 1 rok). Zatem po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego (12-miesięcznego) stosunek pracy zostanie rozwiązane z mocy samych przepisów Karty Nauczyciela (art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela). Nie można dalej korzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 8 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz