Podwyższenie wynagrodzenia
Odpowiada
25.07.2011
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

30 maja zakończyłam staż na nauczyciela mianowanego. 1 czerwca poszłam na zwolnienie, a 15 urodziłam dziecko.

W lipcu przystąpiłam do egzaminu na nauczyciela mianowanego. Do 16 listopada jestem na urlopie macierzyńskim. Czy od września powinnam dostać podwyżkę?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Rok szkolny, zgodnie z przepisem art. 63 ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani otrzymać podwyższone uposażenie z racji uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego od 1 września. Fakt, że korzysta Pani w tym czasie z urlopu macierzyńskiego, nie powoduje odroczenia podwyżki Pani wynagrodzenia.

Adam Balicki – prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz