Pisma kierowane do dyrektora
Odpowiada
28.07.2011
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy dyrektor ma obowiązek odpowiadać na wszystkie pisma skierowane do niego, które wpływają do sekretariatu szkoły? Jeżeli tak, to w jakim terminie dyrektor powinien udzielić odpowiedzi?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady dyrektor szkoły nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pisma do niego skierowane. Co nie znaczy, że nie może takich odpowiedzi udzielać.

W mojej ocenie, ewentualny obowiązek udzielenia odpowiedzi może wynikać z charakteru tych pism lub z przepisów prawa, na podstawie których zostały skierowane. Mogą to być pisma związane ze stosunkiem pracy pracowników lub dotyczące innych sfer funkcjonowania szkoły (np. od rodziców). Nie ma przepisów, które regulowałyby kwestię udzielania przez dyrektora szkoły odpowiedzi na zadawane mu pytania. Dyrektor szkoły nie jest organem administracji publicznej, zatem nie mogą mieć do niego zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące terminów załatwiania spraw.

Można te kwestie uregulować w wewnętrznych aktach szkoły (procedurach, regulaminach, statutach, zarządzeniach). Odpowiednie zapisy dotyczące terminów mogą się znaleźć również w instrukcji kancelaryjnej. Określa ona zasady prac kancelaryjnych, obiegu akt oraz sposobu ich przechowywania. Przedmiotem instrukcji jest ustalenie czynności kancelaryjnych oraz trybu postępowania z aktami (pisma, notatki, wypełnione formularze itp.) w toku bieżącej pracy i po ich wykorzystaniu.

Wydaje się, że prawidłowym postępowaniem dyrektora jest udzielanie odpowiedzi na każde skierowane do niego pisma, nawet wtedy, gdy nie ma takiego obowiązku. Jednak wymóc na nim takiego działania nie można.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz