Odprawa przy przejściu na emeryturę
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

1 września 2020 chciałabym przejść na emeryturę. Pracę rozpoczęłam 1 września 1982 r. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zostałam zwolniona z powodu rozwiązania gimnazjum, ale od 1 września 2018 r. podjęłam pracę w Zespole Szkół. Chciałabym zapytać jakiej wysokości odprawa emerytalna mi przysługuje?

Odpowiedź:

Jest Pani uprawniona do odprawy w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Uzasadnienie:

Nauczyciel, którego stosunek ustaję w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne uprawniony jest do odprawy w wysokości  dwu lub trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy w zależności od stażu pracy. Jeżeli nauczyciel przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli mniej to w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Najlepiej jednak dla nauczyciela jeżeli to szkoła rozwiąże z nim stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, bo może wtedy liczyć na odprawę z tytułu rozwiązania umowy na podstawie art. 20 KN (w zależności od formy zatrudnienia – 6 miesięczna odprawa przy zatrudnieniu na podstawie mianowania lub od jednomiesięcznej do trzymiesięcznej odprawy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) oraz dodatkowo na odprawę emerytalną. W tym przypadku trzymiesięczną.

Podstawa prawna:

  • art. 20, art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz