Nagroda jubileuszowa i czas pracy
Odpowiada
12.02.2010

PYTANIE

Czy okres urlopu wychowawczego i zasiłku dla bezrobotnych trwający ponad 6 lat na terenie Niemiec w latach 1991-1998 może być wliczony nauczycielce do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej i stażu pracy?


ODPOWIEDŹ

Kodeks pracy nie reguluje kwestii zaliczania okresów zatrudnienia odbytych poza granicami kraju do stażu pracy w Polsce. Odpowiednich unormowań w tym zakresie należy szukać w przepisach Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Zgodnie z art. 86 udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Oznacza to, że okresy pracy za granicą są zaliczane do stażu pracy:

  • niezależnie od tego, kiedy zatrudnienie to miało miejsce (np. przed przystąpieniem do UE, czy już po),

  • niezależnie od obywatelstwa pracownika,

  • niezależnie od kraju, w którym wykonywana była praca,

  • niezależnie od potwierdzenia opłacania składki na Fundusz Pracy.

Warunkiem zaliczenia tego okresu zatrudnienia jest jego udokumentowanie. Podstawowym dokumentem jest świadectwo pracy (odpowiednik polskiego świadectwa pracy). Dopuszczalne są również inne dokumenty, które w sposób wiarygodny, co najmniej, uprawdopodobnią fakt zatrudnienia w określonym czasie u danego pracodawcy zagranicznego.

Do stażu pracy zaliczyć można tylko pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy. Co oznacza, że nie zalicza się pracy na podstawie innych form zatrudnienia oraz innych okresów (np. pobierania za granicą zasiłku dla bezrobotnych).

Niewątpliwie urlop wychowawczy jest związany z zatrudnieniem. Zatem, jeżeli nauczycielka przedstawi świadectwo pracy, względnie umowę o pracę lub inny dokument uprawdopodobniający fakt zatrudnienia - od pracodawcy zagranicznego, należy jej ten okres zaliczyć do stażu pracy, w tym do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Natomiast okres pobierania w Niemczech zasiłku dla bezrobotnych nie będzie zaliczony do pracowniczego stażu pracy w Polsce.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz