Nabycie prawa do trzynastki przez nauczyciela przedszkola
Odpowiada
29.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Bardzo proszę o poradę odnośnie wypłaty trzynastki.

Pracowałam w Szkole Podstawowej (nauczyciel wychowania przedszkolnego), miałam umowę od 1.10.2020 do 06.09.2021. Od 25.06.2021 do 06.09.2021 przebywałam na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. W związku z tym mam pytanie czy przysługuje mi prawo do otrzymania trzynastki za 2021 rok? Pani księgowa twierdzi, że niestety nie, ponieważ nie przepracowałam czynnie, efektywnie 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Rzeczywiście księgowa ma rację. W tym przypadku trzynastka za 2021 r. nie przysługuje. Nie przepracowała Pani efektywnie co najmniej 180 dni.

Uzasadnienie:

Warunkiem otrzymania trzynastki w szkole jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w 2021 roku w danej placówce (art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). O prawie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym przypadku decyduje suma okresów przepracowanych w danym roku , bez względu na zajmowane stanowisko i przerwy w zatrudnieniu. 

W związku z tym, że ciągłość zatrudnienia nie jest w tym przypadku wymagana, miesiąc należy policzyć za 30 dni  (art. 114 Kodeksu cywilnego). W konsekwencji warunek przepracowania co najmniej 6 miesięcy będzie spełniony, gdy nauczyciel przepracuje co najmniej 180 dni w danym roku kalendarzowym.  

Nie wystarczy jednak samo zatrudnienie w szkole, by otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne. Trzynastka dla nauczycieli to bowiem rodzaj premii i przysługuje wyłącznie za efektywną pracę. Do okresu przepracowanego w danej szkole należy wliczyć wyłącznie okresy faktycznego świadczenia pracy (w tym okres korzystania z urlopu wypoczynkowego) (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2011 r., sygn. akt I PK 263/10; postanowienie Sądu Najwyższego z 10 maja 2018 r., sygn. akt II PK 173/17).

Oznacza to, że do okresu przepracowanego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, w tym m.in.:

  • niezdolności do pracy z powodu choroby
  • kwarantanny lub izolacji (o ile nauczyciel nie pracował w tym czasie zdalnie)
  • korzystania z tzw. dni opieki nad dzieckiem;
  • pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna:

  • 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1872).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz