Możliwość samodzielnego opuszczenia szkoły przez ucznia
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Wypisałam dziecko że świetlicy i zaczęły się problemy . Moje dzieci dojeżdzają do szkoły z pobliskiej miejscowości. Chcę żeby po skończeniu lekcji mogły opuścić samodzielnie szkołę i iść np do koleżanki. Moje córki mają 8 lat i 9 lat . Napisałam oświadczenie, że ponoszę pełną odpowiedzialność za dzieci od czasu opuszczenia przez nie szkoły. Myślałam że to wystarczy. Szkoła mówi że nie wypuści moich dzieci samych po lekcjach i muszę ich odbierać .Czasem siedzą na ławce w sali i czekają aż po nie przyjadę. Czy jest prawo które dzieciom dojeżdżającym zabrania opuszczenia samodzielnie szkoły, a w tym samym czasie dzieci miejscowe swobodnie opuszczają same szkołę.

Odpowiedź:

Proszę wystąpić do szkoły o podanie podstaw prawnych takiego działania. Wydaje się, że nie jest to właściwa interpretacja przepisów przez szkołę.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe statut przedszkola zawiera m.in. szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Podobnego uregulowania nie ma natomiast w art. 98 Prawa oświatowego, czyli regulacji określającej elementy składające się na statut szkoły, co oznacza, że nie istnieje podstawa prawna wyraźnie wymagająca uregulowanie zasad przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły.

Taka treść przepisów Prawa oświatowego wynika po części z regulacji szczególnych. W pierwszej kolejności odnieść się tu należy do art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stosownie do którego dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Ta granica wiekowa, czyli 7 lat, powinna zatem być brana przez nauczycieli pod uwagę przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Skoro zatem Prawo o ruchu drogowym pozwala na to, aby dziecko starsze niż 7 lat samodzielnie korzystało z drogi, a jednocześnie nie ma podstaw do uregulowania w statucie szkoły zasad przyprowadzania i odbierania uczniów oznacza to, że brak jest również podstaw do tego, aby rodzice udzielali szkole pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka.

Podstawa prawna:

  • 98, art. 102 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.; Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.),
  • 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz