Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkołach i przedszkolach
Odpowiada
07.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy posiadając ukończoną pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną I i II stopnia, ponadto studia podyplomowe o specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika), autyzmem i zespołem Aspergera, to czy na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022r w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli mogę być pedagogiem specjalnym w szkołach i przedszkolach bezterminowo? Czy natomiast znajduję się w okresie przejściowym do dnia 31 sierpnia 2026 roku                     

Odpowiedź:

Aby zajmować stanowisko pedagoga specjalnego, nauczyciel musi spełnić wymagania kwalifikacyjne w jednym z 3 wariantów.

1.

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna,
  • przygotowanie pedagogiczne

2.

  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • przygotowanie pedagogiczne

3.

  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki,
  • kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej,
  • przygotowanie pedagogiczne

 

Zatem we wszystkich wariantach trzeba posiadać studia w zakresie pedagogii specjalnej. Oligofrenopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej, więc studia z oligofrenopedagogiki są studiami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego:

  • w przedszkolach - posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (ogólne wymogi dotyczące nauczyciela), a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • w szkołach - posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Moim zdaniem ma Pani pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, pod warunkiem, że ma Pani przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciel, który ukończył studia z oligofrenopedagogiki (muszą to być jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub studia drugiego stopnia) może zajmować stanowisko pedagoga specjalnego. Jeżeli natomiast są to studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, to nauczyciel może mieć uznane kwalifikacje wymagane od pedagoga specjalnego, jeżeli spełnia jeszcze warunek - ukończył jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (jak w Pani przypadku).

Trzeba jeszcze pamiętać o przygotowaniu pedagogicznym. Ukończenie studiów na kierunku pedagogika nie jest jednoznaczne z posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Podstawa prawna:

  • 19a, § 30a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz